החלת עיצוב של קו חוצה על טקסט

חזרה לתפריט נסה זאת בעצמך