הסתרת שורות ועמודות מהמסך

חזרה לתפריט נסה זאת בעצמך