מחיקת שורות שלמות מהגיליון

חזרה לתפריט נסה זאת בעצמך