עבודה עם הפונקציה Vlookup על פי ערך מקורב

חזרה לתפריט נסה זאת בעצמך